Svet staršev

V vrtcu se oblikuje Svet staršev zavoda za organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev je oblikovan tako, da ima v njem vsaka skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika staršev v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predstavniki Sveta staršev šolskem letu 2020/21:

 • MIŠKE – ga. Atidža Dikoska
 • PIŠČANČKI – ga. Nika Merljak
 • ŽABICE – ga. Nina Fiegl
 • RIBICE – ga. Nina Škornik
 • MUCE – ga. Zala Koren
 • KRTKI – g. Andrej Humar
 • SOVICE – ga. Tina Vidmar

Predstavnik staršev v Svetu zavoda je ga. Nina Škornik