Osnovni podatki

Vrtec Šempas je enota pri javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Šempas in izvaja javno veljavni program.

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Ravnateljica zavoda je  Zarja Hönn Marc.

Pomočnica ravnateljice vrtca je Nataša Leban.