Poslovni čas

Zakon o vrtcih narekuje, da traja varstvo in vzgoja otrok devet ur dnevno.

Vrtec posluje od ponedeljka do petka od 6.30 do 16.15 ure.

Staršem, ki potrebujete občasno varstvo po 16.15 uri, v vrtcu nudimo možnost individualnega varstva. Zaradi organizacije dela, morate starši potrebe po varstvu otroka sporočiti vsaj dva dni prej v skupino, kjer boste izpolnili Izjavo o individualnem varstvu. Cena individualnega varstva znaša 8 eurov na uro.

Poslovanje vrtca je vezano na šolski koledar. v času počitnic je v vrtcu manj otrok, zato so skupine združene. Pred in med posamičnimi praznični dnevi bomo zaradi upada števila otroki izvedli dežurstvo. Zaradi lažje organizacije dela (kuhinja, čistilka) bomo razdelili anketne vprašalnike o potrebi varstva. Prosimo vas, da ste pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov natančni in se dosledno držite tistega, kar ste v vprašalniku zapisali. Anketne vprašalnike vrnite v dogovorjenem roku.

Po sklepu MONG z dne 21.03.2019 se lahko v primeru, da bo v vrtcu prisotnih manj kot 5 otrok, te otroke za določen čas prerazporedi v drugo enoto na območju Mestne občine Nova Gorica.