Programi

Programi glede na starostna obdobja:

Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo starostno obdobje: otroci od prvega do tretjega leta,
  • drugo starostno obdobje: otroci od tretjega leta do vstopa v šolo.

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih. Otroci so lahko razporejeni v naslednje oddelke:

  • homogene oddelke: otroci v starostnem razponu enega leta,
  • heterogene oddelke: otroci 1-3 ali 3-6 let,
  • kombinirane oddelke: otroci 1-6 leta.

Programi glede na trajanje:

V vrtcu izvajamo naslednje programe:

  • Dnevni program traja 6-9 ur dnevno in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. V prvem starostnem obdobju vključuje štiri obroke, v drugem starostnem obdobju pa tri obroke dnevno.
  • Poldnevni program traja 4-6 ur dnevno dopoldanskem času, obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Poldnevni program s kosilom traja do 12.30, poldnevni program brez kosila pa do 11.30. ure.