Projekti

Tekom šolskega leta bomo v vrtcu izvajali naslednje projekte:

  • Samoevalvacija,
  • Tradicionalni slovenski zajtrk,
  • Gibalni projekt