Obogatitvene dejavnosti

V našem vrtcu izvajajo obogatitvene dejavnosti strokovne delavke vrtca ob rednem programu z večjo ali manjšo skupino otrok. Potekajo tekom šolskega leta ali krajši čas, so del kurikula in spodbujajo otrokov gibalni, socialni, čustveni in socialni razvoj.

V šolskem letu 2021/22 bomo v vrtcu izvajali naslednje obogatitvene dejavnosti:

  • zobozdravstveno preventivo,
  • športni program Mali sonček,
  • predšolsko bralno značko,
  • knjižno vzgojo-izposoja knjig v šolski knjižnici,
  • prometno vzgojo,
  • cici veselo šolo,
  • plavalni tečaj,
  • pižama party,
  • gledališke predstave,
  • pevski zbor.