Dodatne dejavnosti

Za vključevanje otrok v dodatne dejavnost se odločate starši na podlagi ponudb, ki so predstavljene na oglasnih deskah vrtcu. Dodatne dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci in organizacije, usposobljene in registrirane za tovrstno dejavnost.

Finančne in ostale zadeve starši urejate neposredno z nosilci dejavnosti brez posredovanja strokovnih delavk vrtca.

Otroci, za katere se starši odločite, da obiskujejo dejavnosti, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih morate priti iskati po končani dejavnosti (okrožnica MŠŠ št. 601-5/2007 z dne 28.6.2007).

Potekale bodo naslednje dodatne dejavnost:

  • športne urice,
  • plesno-gibalne urice,
  • tečaj rolanja.