Vpis in izpis otroka

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v šolo.

Vpis poteka v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Starši ob vpisu v vrtec za mesec september plačajo akontacijo v višini 50 eurov. Za vpise med šolskim letom akontacije ni.

Če imamo prosta mesta , vpisujemo sprejemamo otroke v vrtec skozi vse leto. Informacije o morebitnih prostih mestih lahko dobite pri pomočnici ravnateljice vrtca in na portalu Ministrstva za šolstvo in šport.

Po sklepu MONG z dne 21.3.2019 imajo prednost pri vključitvi v programe vrtca tisti otroci, ki se bodo prej vključili v programe, ne glede na datum vpisa otroka.

Vloga za vpis otroka postane veljavna s prejemom podpisanega izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Starši morate pred vstopom v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Na željo staršev je izpis mogoč preko celega leta. Izpis starši napoveste v pisni obliki najkasneje 15 dni pred želenim dnem izpisa. Izpis za nazaj ni mogoč.