Obogatitvene dejavnosti

V našem vrtcu izvajajo obogatitvene dejavnosti strokovne delavke vrtca ob rednem programu z večjo ali manjšo skupino otrok. Potekajo tekom šolskega leta ali krajši čas, so del kurikula in spodbujajo otrokov gibalni, socialni, čustveni in socialni razvoj.

V šolskem letu 2019/20 bomo v vrtcu izvajali naslednje obogatitvene dejavnosti:

 • zobozdravstveno preventivo,
 • športni program Mali sonček,
 • predšolsko bralno značko,
 • knjižno vzgojo-izposoja knjig v šolski knjižnici,
 • prometno vzgojo,
 • cici veselo šolo,
 • plavalni tečaj,
 • pižama party,
 • gledališki abonma,
 • pevski zbor,
 • letovanje.