Kot ste že seznanjeni bo od 1. – 11. 4. 2021 spet prišlo do popolnega zaprtja države.

Zaradi tega bo v tednu od 1. do 9.4.2021 v vrtcu organizirano samo nujno varstvo za vse otroke, kjer sta oba starša zaposlena v kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah.

Zaradi organizacije dela potrebujemo prijavo za nujno varstvo vašega otroka, kar dokazujete z datumsko ustreznim, ožigosanim in podpisanim potrdilom delodajalca obeh staršev.

Potrebo po nujnem varstvu sporočite do jutri (torek) do 15 ure na elektronski naslov:

vrtec.sempas@guest.arnes.si

ali

natasa.leban@ossempas.si