Po sklepu MONG z dne, 21.3.2019 se v primeru odsotnosti otroka cena programa zniža za stroške neporabljenih živil,

če starši otrokovo odsotnost javite najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti otroka.

Starši redno javljajte odsotnost otroka na telefonski številki vrtca ali v tajništvo šole.

V primeru, da odsotnosti ne javite, vam bo zaračunan strošek prehrane.