S ponedeljkom, 1. 6. 2020 se organizacija vrtca vrača v stanje pred zaprtjem vrtca.

Starši morate oddati podpisano Izjavo staršev pred ponovnim odprtjem vrtca (nahaja se pod zavihkom OBRAZCI, dobite jo tudi v vrtcu).

Delo bo potekalo v skladu z veljavnimi normativi, otroci bodo v svojih skupinah.

Združevanje skupin v jutranjem in popoldanskem času bo potekalo po ustaljenem urniku.

Priporočila NIJZ:

  • v vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci,
  • redno umivajte roke z milom in vodo,
  • ob vstopu v vrtec si roke razkužite,
  • ne zadržujte se predolgo v prostorih vrtca,
  • otroci naj ne prinašajo igrač,
  • starši spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljite v vrtec,
  • v primeru vročine in drugih akutnih okužb dihal se otroka izolira in obvesti starše,
  • ob primeru potrjene okužbe s COVID-19 starši obvestite vrtec.

V kolikor starši ne pripeljete otroka v vrtec, ste do 30.6.2020 oproščeni plačila vrtca,

v mesecu juliju in avgustu pa lahko koristite ZAČASNI IZPIS oz. POLETNE REZERVACIJE.