V ponedeljek, 18. 5. 2020, se ponovno odpre vrtec za starše, ki ste napovedali potrebo po varstvu za vašega otroka.

Starši morate oddati podpisano Izjavo staršev pred ponovnim odprtjem vrtca (nahaja se pod zavihkom OBRAZCI).

V kolikor vaš otrok v mesecu maju ne bo obiskoval vrtca, ste oproščeni plačila.

S strani ZRSŠ in NIJZ smo prejeli navodila, kako bo potekalo postopno odprtje vrtca.

Priporočila za starše ob postopnem odprtju vrtca:

 • v vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci,
 • v primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drugi otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene težave ali omejitve se otroku odsvetuje vrnitev v vrtec,
 • starši spremljajte zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljite v vrtec,
 • redno umivajte roke z milom in vodo,
 • razkuževanje in umivanje rok je potrebno pred vstopom v igralnico,
 • upoštevajte medosebno razdaljo, 1,5-2 metra,
 • starši ob vstopu v vrtec nosite masko,
 • ne zadržujte se predolgo v prostorih vrtca,
 • otrok naj si po preobuvanju in oblačenju umije roke z milom in vodo,
 • otroci naj ne prinašajo igrač,
 • rezervna oblačila prinesite kot običajno,
 • v primeru vročine in drugih akutnih okužb dihal se otroka izolira in obvesti starše,
 • ob primeru potrjene okužbe s COVID-19 starši obvestite vrtec.

Organizacija vrtca:

 • odpiralni čas vrtca ostaja nespremenjen,
 • od 6.30 – 7.00 so otroci iz skupin OBLAČKI, SONČKI, ZVEZDICE in KAPLJICE v skupini SONČKI, LUNICE, ŽARKI in SNEŽINKE v skupini LUNICE,
 • od 7.00 – 16.00 so otroci v svoji matični skupini,
 • od 16.00 – 16.15 so otroci iz skupin OBLAČKI, SONČKI, ZVEZDICE in KAPLJICE v skupini SONČKI, LUNICE, ŽARKI in SNEŽINKE v skupini LUNICE.

Priporočila NIJZ https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vrtci_s_prilogami.pdf